Juridiska processer är vår vardag

MundeAhlberg är en advokatbyrå som är inriktad på domstolsprocesser som tvistemål, brottmål, mål i förvaltningsrätt, arbetsrätt samt i hyresnämnd. Våra klienter är såväl privatpersoner som svenska och utländska företag. Hur kan vi hjälpa dig?

lobby
kompetensområden

Våra kompetensområden

Vi arbetar inom en rad olika områden och branscher. Våra advokater besitter en djup kompetens och erfarenhet. Beroende på ärendets storlek och komplexitet samverkar en eller flera av advokatbyråns jurister för att kunna bistå med adekvat rådgivning utifrån varje specifik klients behov.

processen

Vår process i praktiken

Vår expertis ligger inom tvister och processer. Vi hjälper våra klienter när det uppstår en tvist som behöver lösas med juridiska medel. I de allra bästa fall kommer våra klienter till oss redan innan tvisten uppstår. Vi tror starkt på ett förebyggande arbete – att tänka efter, före. När du kommer till oss möts du av engagemang och intresse i dig, vår klient.

1

Du förklarar ditt problem

Vi tror på att lyssna framför att prata. Hur ska vi annars förstå hur vi bäst ska hjälpa dig. I det här inledande steget förklarar du ditt bekymmer för oss.

2

Vi utser den jurist som passar dig

Du blir bäst hjälpt av den som har mest erfarenhet av det du står inför. Efter att ha analyserat vad du står inför, utser vi den hos oss som bäst kan hjälpa dig framåt.

3

Tillsammans benar vi ut din utmaning

I samtal kommer vi fram till vad som kommer fungera bäst för dig. Det finns inga generella enkla lösningar inom juridiken, hur många som än påstår det. Det handlar om individuella problem och individuella lösningar.

4

Vi tar fram en skräddarsydd lösning för ditt behov

I det här skedet har vi tagit fram den lösning vi ser bäst fungerar för dig. Vi fungerar som ditt ombud och rapporterar sedan tillbaka till dig med täta mellanrum. Din framgång är vår morot.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

© 2024 MundeAhlberg Advokatbyrå KB
Integritetspolicy