om oss

Vår vision

Juridiskt komplexa och utmanande situationer kan uppstå för dig både som företagare och privatperson. Vissa beslut kan vara krävande, ibland krävs både eftertanke och snabba beslut. För oss är klientlojaliteten självklar och vår breda erfarenhet och personliga engagemang ger dig som klient en trygghet från början till slut.

MundeAhlberg är en advokatbyrå som alltid strävar efter att skapa en nära och kontinuerlig relation med våra klienter. Genom kontinuitet kan vi få en djupare förståelse för våra klienters verksamhet och de behov som uppstår i densamma. Det är vår ambition och förhoppning att såväl våra klienter som vi ska utvecklas genom ett nära och fruktbart samarbete.

Personal

Våra medarbetare

Kristian Ahlberg
Kristian Ahlberg
Advokat och delägare
Kompetensområden

Affärsjuridik och försvarsuppdrag

Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2019-
Advokatbyrån GRANIT 2011-2019
Crusner Advokatbyrå 2005-2010

Utbildning

Göteborgs Universitet (Jur kand 2004)

Kompetensområden

Affärsjuridik och försvarsuppdrag

Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2019-
Advokatbyrån GRANIT 2011-2019
Crusner Advokatbyrå 2005-2010

Utbildning

Göteborgs Universitet (Jur kand 2004)

Kristofer Munde
Kristofer Munde
Advokat och delägare
Kompetensområden

Affärsjuridik med särskild inriktning mot bl.a tvistelösning och arbetsrätt

Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2019-
Advokatbyrån GRANIT 2011-2019
Crusner Advokatbyrå 2003-2010
Svefo Sverige AB 2001-2003

Utbildning

Stockholms Universitet (jur kand 2005)
Linköpings Universitet (aff jur mag 2001)
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster (juridikstudier 1999-2000)

Kompetensområden

Affärsjuridik med särskild inriktning mot bl.a tvistelösning och arbetsrätt

Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2019-
Advokatbyrån GRANIT 2011-2019
Crusner Advokatbyrå 2003-2010
Svefo Sverige AB 2001-2003

Utbildning

Stockholms Universitet (jur kand 2005)
Linköpings Universitet (aff jur mag 2001)
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster (juridikstudier 1999-2000)

Tomas Kvartsberg
Tomas Kvartsberg
Advokat
Kompetensområden

Tvistemål, brottmål och arbetsrätt

Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2019-
Tingsnotarie Göteborg tingsrätt 2018-2019
Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg 2017-2018
Handläggare och utredare, Migrationsverket 2016-2017

Utbildning

Göteborgs Universitet (juristexamen 2016)

Kompetensområden

Tvistemål, brottmål och arbetsrätt

Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2019-
Tingsnotarie Göteborg tingsrätt 2018-2019
Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg 2017-2018
Handläggare och utredare, Migrationsverket 2016-2017

Utbildning

Göteborgs Universitet (juristexamen 2016)

Sofia Knape
Sofia Knape
Advokat
Kompetensområden

Tvistemål

Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2020-
Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt 2018-2020

Utbildning

Lunds Universitet (juristexamen 2017)

Kompetensområden

Tvistemål

Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2020-
Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt 2018-2020

Utbildning

Lunds Universitet (juristexamen 2017)

Sara Bruér
Sara Bruér
Advokat
Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2020-
Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg 2016-2018
Beredningsjurist och tingsnotarie, Uddevalla tingsrätt 2014-2016

Utbildning

Örebro universitet (juristexamen 2014)

Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2020-
Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg 2016-2018
Beredningsjurist och tingsnotarie, Uddevalla tingsrätt 2014-2016

Utbildning

Örebro universitet (juristexamen 2014)

Carl Matz
Carl Matz
Advokat
Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2021-
Biträdande jurist, Advokatfirman Anna Larsson 2021
Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg 2020
Notarie, Förvaltningsprocessenheten Migrationsverket och Förvaltningsrätten i Göteborg 2018-2020
Konsulär- och migrationsassistent, Sveriges ambassad i Bogotá D.C. 2017-2018

Utbildning

Umeå Universitet (juristexamen 2017)
Universidad Pontificia Comillas ICADE, Madrid (juridikstudier 2016)

Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2021-
Biträdande jurist, Advokatfirman Anna Larsson 2021
Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg 2020
Notarie, Förvaltningsprocessenheten Migrationsverket och Förvaltningsrätten i Göteborg 2018-2020
Konsulär- och migrationsassistent, Sveriges ambassad i Bogotá D.C. 2017-2018

Utbildning

Umeå Universitet (juristexamen 2017)
Universidad Pontificia Comillas ICADE, Madrid (juridikstudier 2016)

Elsa Körle
Elsa Körle
Biträdande jurist
Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2020-

Utbildning

Göteborgs Universitet (juristexamen 2022)

Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2020-

Utbildning

Göteborgs Universitet (juristexamen 2022)

Sanna Wedding
Sanna Wedding
Biträdande jurist
Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2023-
Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå 2021-2022
Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt 2020-2021

Utbildning

Örebro Universitet (juristexamen 2019)

Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2023-
Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå 2021-2022
Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt 2020-2021

Utbildning

Örebro Universitet (juristexamen 2019)

Amanda Lundin
Amanda Lundin
Biträdande jurist
Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2023-

Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt 2021–2023

Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg 2021

Utbildning

Göteborgs Universitet (juristexamen 2021)

Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2023-

Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt 2021–2023

Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg 2021

Utbildning

Göteborgs Universitet (juristexamen 2021)

Mahlin Hjertstrand
Mahlin Hjertstrand
Biträdande jurist
Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2023-

Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt 2022-2023

Jurist/Beslutsfattare, Skolinspektionen 2010-2013, 2019-2022

Processförare/Teamledare, Migrationsverket 2013-2018

Föredragande, Förvaltningsrätten Stockholm, 2008-2010

Utbildning

Uppsala universitet (Jur kand 2007)

Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2023-

Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt 2022-2023

Jurist/Beslutsfattare, Skolinspektionen 2010-2013, 2019-2022

Processförare/Teamledare, Migrationsverket 2013-2018

Föredragande, Förvaltningsrätten Stockholm, 2008-2010

Utbildning

Uppsala universitet (Jur kand 2007)

Stina Andersson
Stina Andersson
Paralegal och advokatsekreterare
Kompetensområden
Erfarenhet
Utbildning

Paralegalutbildning (2013)

Teckenspråks- och dövblindtolk (2006)

Kompetensområden
Erfarenhet
Utbildning

Paralegalutbildning (2013)

Teckenspråks- och dövblindtolk (2006)

Moa Lövgren
Moa Lövgren
Paralegal och advokatsekreterare
Kompetensområden
Erfarenhet
Utbildning

Paralegalutbildning (2023)

Kompetensområden
Erfarenhet
Utbildning

Paralegalutbildning (2023)

Tommy Nyman
Tommy Nyman
Biträdande jurist
Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2022-

Utbildning

Göteborgs universitet (juristexamen 2024)

Kompetensområden
Erfarenhet

MundeAhlberg Advokatbyrå 2022-

Utbildning

Göteborgs universitet (juristexamen 2024)

Är du vår nästa kollega?

Advokatyrket handlar om skicklighet. Inte bara i juridiskt kunnande utan också i förmågan att hantera krävande situationer och personer.
MundeAhlberg är alltid intresserad av att rekrytera jurister och advokater med erfarenhet från advokatbyrå eller annat kvalificerat juridiskt arbete. Om du tycker om utmaningar, varierande arbetsuppgifter och högt tempo kommer du att trivas hos MundeAhlberg!

© 2023 MundeAhlberg Advokatbyrå KB
Integritetspolicy