klubba

Tvistemål

Vi företräder såväl privatpersoner som företagare vid inom- och utomrättsliga tvister. Våra jurister har lång erfarenhet av tvister, om allt från företagsöverlåtelser till badrumsrenoveringar. Vår samlade erfarenhet gör att du får den bästa möjliga rådgivningen kring hur den tvist du hamnat i ska hanteras.

Visste du att det i många fall finns försäkringar som kan täcka delar av kostnaderna för tvisten, oavsett utgången? Läs mer under Rättsskydd och rättshjälp.

Kontakta oss så berättar vi mer

Du kan kontakta oss på 031-701 54 90, info@mundeahlberg.se eller genom vårt formulär under kontakt.

© 2023 MundeAhlberg Advokatbyrå KB
Integritetspolicy